நன்றி

என்ன ஆயிற்று உனக்கு 
என்னை உனது அன்பு மழையில்
நனைத்த காலங்கள் எல்லாம் மறந்து விட்டதா?

எப்படி உன்னால் முடிந்தது என்னை 
வேறு ஒருவருக்கு உரிமையாக்க?

யார் கொடுத்த உரிமை அது உனக்கு?

உனதன்பை நன்றியோடு இன்றும் மறவாதிருக்கிறேன்
ஆண்டுகள் பல உருண்டோடியும்
ஆனால் நீயோ?

என்னை அனுப்பிய மறு கணமே 
என்னையும் எனது நினைவுகளையும் 
துடைதெறிந்து விட்டாயே...

என்னை பார்த்தும் பார்க்காதது போல்
எப்படி கடந்து செல்ல முடிகிறது உன்னால்
நீ எஜமானி என்றதலா?


அல்லது நான் உன் வீட்டு நாய்குட்டி தானே
என்ற அலட்சியதலா?

நான் நாயக இருக்கத் தான் 
இன்னும் நன்றி மறவாதிருக்கிறேன் 
உன்னை போல் மனிதனாக இருந்திருந்தால் 
என்றோ மறந்திருப்பேன் 
உன்னையும் உனது உதவிகளையும்!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s