இயந்திரம்


கொள்ளும் நினைவுகளை அழிக்க
ஏன் இயந்திரம் 
கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை ???

மனித மனங்கள் போடும் 
கணக்குகளை அறிய 
ஏன் இயந்திரம் 
கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை ???

கண்கள் 
பேசும் பொய்மையை கண்டுகொள்ள 
ஏன் இயந்திரம் 
கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை ???

நெருங்கிய உறவுகளை 
வஞ்சிக்கும் துரோகிகளை 
கண்டறிய 
ஏன் இயந்திரம் 
கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை ???


இயந்திர கண்டுபிடிப்பில் 
வல்லமை பொருந்திய அறிஞர்களே 
என் மனுவை ஏற்று 
கண்டுபிடியுங்கள் 
இவற்றிற்கான இயந்திரங்களை...
Advertisements

முதியோர்

நிகழும் அனைத்தும் நன்றென்றே
எண்ணி கழித்திருந்தேன்
என் அறுபது ஆண்டு ஆயுட்காலத்தை...

ஆனால்
என் பிள்ளைகளின் கேள்வி
கனையை
எதிர்கொள்ள முடியாது
திராணியற்ற ஜடமாகிப் போயின
எனது நாக்கும் மனதும்... 


பணமும் பதவியும்
முந்திக் கொண்டு வந்தது
பந்தங்களையும் பாசங்களையும்
தோற்கடித்து பின்னோக்கி எத்தி விட்டு...

இயந்திர வாழ்வில்
மனிதனும் மனித இதயங்களும்
இயந்திரமானது...


எங்கள் முதுமையை
முதியோர் இல்லத்தில்
கழிக்கின்றோம்
இயந்திரங்களை சரி செய்யும்
சூத்திரம் அறியாத பேதைகளாய்...